Курси російської мови у Львові

Курси російської мови у Львові разом з фахівцями Центру іноземних мов Романа Даниліва.

Курси російської мови у Львові
  • Російська для дошкільнят
  • Російська для дітей
  • Російська для школярів
  • Російська для студентів
  • Російська для початківців
  • Російська для дорослих
  • Російська з репетитором
  • Підготовка до ЗНО російська

Російська мова — це одна із східнослов'янських мов і одна із розповсюджених мов світу. Російська – це одна з шести офіційних та робочих мов ООН. Російською мовою розмовляють більше 250 млн. людей в світі, є офіційною мовою в Росії, Білорусії, Киргизтані, Казахстані. Сучасна російська мова має безліч лексичних запозичень з церковнослов'янської ( наприклад, такі слова як изъять, награда, облако, общий, вещь, время, воздух, тщетный, чрезмерный та інші), за своїм лексичним складом більш наближена до південнослов'янської болгарської мови. Деякі стилістичні, морфологічні , словникові, фонетичні елементи  були використані також з церковнослов'янської мови . На структуру та фонетику  російської мови   вплинули і фіно-угорські мови ( марійська та комі – частково, мокшанська, мирянська, балтійсько- фінська – вплинули найбільше.)

Кількість носіїв: ~ 280 000 000. 

Класифікація: індоєвропейська, Слов'янська, Східнослов'янська, Російська. 

Історія

Російська мова була сформованою ще в 14-15 столітті з давньоруської мови, яка з часом вийшла з ужитку. У 18 столітті російська мова зазнає значного впливу  від французької мови. Цей період характеризується розквітом науки та літератури, перебудовою держави, розвитком промисловості. На початку 19 століття виникає два різновиди  літературної російської мови – розмовна та писемна мови. А розвиток писемності розпочинається  ще з часів Давньої Русі. Найдавніші писемні пам'ятки датуються 11 ст.: «Остромирове євангеліє» (1056-1057), «Ізборники» (1073 та 1076), «Архангельське євангеліє» (1092), «Новгородські служебні мінеї» (1096-1097) та ін.