Apostille i legalizacja we Lwowie

Poświadczanie dokumentów pieczęcią apostille

Apostille i legalizacja we Lwowie

Apostille i legalizacja we Lwowie

Interesują Cię obce kraje? Chcesz mieszkać za granicą? Biuro Tłumaczeń "Lider" zawsze przyjdzie Ci z pomocą! Biuro Tłumaczeń "Lider" posiada w swym asortymencie również usługę legalizacji dokumentu, lub poświadczenie apostille. Jeśli interesuje Cię zaświadczenie o niekaralności lub apostille we Lwowie - prosimy zwracać się do biura tłumaczeń „Lider“. Przygotowujesz się do wyjazdu do Włoch, Hiszpanii czy Portugalii? Zebrałeś komplet dokumentów i nie wiesz co z nimi zrobić? Powierz, takie sprawy jak apostille i legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu we Włoszech, Hiszpanii, Ameryce, Niemczech lub Polsce dla Biura Języków Obcych „Lider“nie są problemem.

Apostille to pieczęć , odciskana na dokumentach lub na dodatkowych załącznikach przez uprawnionego funkcjonariusza instytucji państwowej. W praktyce, apostille +  to kwadratowa pieczęć, którą Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sprawiedliwości lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stawia na odwrocie oryginału dokumentu w celu potwierdzenia jego wiarygodności.

Poświadczenie pieczęcią apostille i legalizacja dokumentów nie jest możliwe bezpośrednio we Lwowie. Oferujemy usługi poświadczania pieczęcią apostille i legalizację dokumentów na miejscu, we Lwowie. Skorzystanie z naszych usług pomoże Państwu zaoszczędzić czas i pieniądze. Apostille i legalizacja są przeprowadzane wyłącznie w ambasadach określonych państw.

Legalizacja konsularna to złożona wieloetapowa procedura, w efekcie przeprowadzenia której dokument wyjściowy, przeznaczony do obrotu za granicą, był zgodny z prawem kraju, organy którego wydały czy sporządziły dany dokument. Legalizacja dokumentów bezpośrednio zawiera poświadczenie pieczęcią apostille. Legalizacja - to poświadczenie apostille podpisem ambasadora kraju do którego jest skierowany dany dokument.

Poświadczenie apostille i legalizacja dokumentów to dosyć długotrwałe procedury. Najwięcej czasu zabiera legalizacja dokumentów dotyczących oświaty.
Dokumenty, poświadczone taką pieczęcią ,nie wymagają żadnej innej legalizacji. W ten sposób, dokumenty oparzone apostille mogą być używane w obiegu nie tylko na Ukrainie, lecz również za granicą, pod warunkiem, że dany kraj przystąpił do Konwencji Haskiej, podpisanej 5 października 1961 roku w Hadze (Holandia). Przedmiotem Konwencji jest zniesienie legalizacji dokumentów urzędowych, wymaganej w sytuacji, gdy dokument sporządzony w jednym z krajów jest używany w innym. Do dziś do Konwencji przystąpiło 80 państw, wśród których znajdują się państwa UE, Rosja, Japonia, Australia i Ukraina (od 23 grudnia 2003 roku).

Dokumenty, które mają zostać przedstawione w zagranicznych urzędach państw sygnatariuszy zostają opatrzone apostille przez uprawnione organy Ukrainy, dzięki czemu nie jest wymagane ich późniejsze zaświadczanie i są one uznawane przez wszystkie urzędu państw, które przystąpiły do Konwencji Haskiej.
Konwencja Haska obejmuje następujące rodzaje dokumentów:

 • decyzje sądowe i materiały w sprawach rodzinnych, cywilnych, karnych;
 • pełnomocnictwa;
 • zaświadczenia;
 • dokumenty o stażu pracy;
 • zaświadczenia o pobycie osób żywych;
 • dokumenty o stanie cywilnym.

Zgodnie z art. 1 Konwencji Haskiej zniesienie wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych obejmuje dokumenty urzędowe, które zostały wydane na terytorium jednego z krajów sygnatariuszy i powinny zostać okazane w urzędach państw sygnatariuszy.

Do dokumentów urzędowych zgodnie z Konwencją należą:

 • akty notarialne;
 • dokumenty administracyjne;
 • zapisy urzędowe na dowodach, potwierdzających rejestrację dokumentu lub faktu, który miał miejsce stanem na pewną datę lub poświadczenie notarialne podpisów;
 • dokumenty wydane przez sekretarza sądu, kuratora sądowego lub prokuratora.

Zgodnie z art. 6 Konwencji Haskiej, każdy kraj sygnatariusz wyznacza organy uprawnione do wydawania apostille.

Zgodnie z Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dn. 18 stycznia 2003 roku nr 61 uprawnione do wydawania apostille są następujące instytucje:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy — na dokumenty, sporządzone przez ukraińskich notariuszy lub wydane przez organy wymiaru sprawiedliwości ,oraz sądy.
 • Do takich dokumentów zalicza się wszystkie dokumenty oświadczane przez ukraińskich notariuszy, decyzje sądowe, zaświadczenia i świadectwa, wydane przez USC.