Legalizacja konsularna we Lwowie

Legalizacja konsularna we Lwowie

Legalizacja konsularna — to potwierdzenie zgodności dokumentów z przepisami prawa kraju ich pochodzenia, albo poświadczenie ważności podpisów urzędników i pełnomocników poświadczających dokumenty, lub odcisków pieczęci, stempli, którymi opatrzony jest dokument. Dokumenty przeznaczone do wykorzystania na obszarze innego kraju podlegają legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy, potem zostają poświadczone w placówce konsularnej (w ambasadzie) kraju docelowego.

Centrum Języków Obcych „Lider“ i Departament Służby Konsularnej dokonuje legalizacji następujących dokumentów:    

 • oryginały dokumentów o wykształceniu z załączonym wnioskiem uczelni, która wydała dokument, poświadczonym w odpowiednim ministerstwie;
 • tłumaczenia i kopie, inne dokumenty, poświadczone notarialnie lub wydane przez notariuszy państwowych i poświadczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy;
 • oryginały dokumentów urzędowych wydane przez urzędy stanu cywilnego i poświadczone przez urząd sprawiedliwości w obwodzie, w którym zostały wydane.

Istnieją trzy sposoby legalizacji konsularnej dokumentów

1. Legalizacja konsularna dokumentów na terytorium państwa, które wydało dany dokument.

Pełna procedura legalizacji składa się z następujących etapów:

 • poświadczenie notarialne dokumentu i podpisu tłumacza, który dokonał jego przekładu na język państwa, w którym będzie wykorzystywany;
 • poświadczenie ważności podpisu notariusza przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • poświadczenie ważności podpisu funkcjonariusza organu Ministerstwa Sprawiedliwości w jednym z departamentów służby konsularnej MSZ;
 • legalizacja dokumentów w konsulacie państwa, w którym będą wykorzystywane złożone dokumenty

2. Legalizacja konsularna dokumentów na terytorium państwa, gdzie należy złożyć dany dokument

Etapy legalizacji:

 • poświadczenie dokumentów zagranicznych w placówce dyplomatycznej lub instytucji konsularnej państwa, na terytorium którego były one wydane;
 • legalizacja dokumentów w uprawnionym organie służby konsularnej MSZ państwa, na terytorium którego dane dokumenty będą wykorzystane (może być wymagane notarialnie poświadczone tłumaczenie dokumentów na język państwa docelowego wykorzystania dokumentów).

3. Legalizacja konsularna dokumentów na terytorium państwa trzeciego.

Trzeci sposób legalizacji dokumentów jest wykorzystywany bardzo rzadko.

Co jest wymagane do legalizacji:

 • dokonać płatności za usługę (60% kosztu usługi przed przekazaniem dokumentów do Kijowa i 40 % przy odbiorze dokumentów z apostille lub po legalizacji konsularnej w Centrum Języków Obcych „Lider“.
 • złożyć dokument (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, w przypadku konieczności można od razu złożyć poświadczone tłumaczenie);
 • okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.