Tłumaczenia towarzyszące

Tłumaczenia dla delegacji

Tłumaczenia towarzyszące

Tłumaczenie towarzyszące — to tłumaczenie fraz, zdań jednej osoby lub grupy osób nie posługujących się językiem kraju, w którym przebywają.
Stosowane w połączeniu z tłumaczeniem konsekutywnym.

Wykonanie tłumaczenia ustnego obejmuje:

  • uprzednie zapoznanie się z materiałami tematycznymi i z harmonogramem wydarzenia ,oraz listą jego uczęstników
  • zamontowania i nastawienia sprzętu (do tłumaczenia synchronicznego)
  • tłumaczenie ustne w ciągu całego przedsięwzięcia.