Tłumaczenie ustne synchroniczne

Tłumaczenie ustne synchroniczne

Tłumaczenia ustne synchroniczne - to tłumaczenie odbywające się jednocześnie z przemówieniem, które jest wygłaszane w każdym języku oddzielnym kanałem na urządzenia odbiorcze audytorium. Najczęściej stosowane podczas wygłaszania referatów przez przedstawicieli władzy. 

Takie tłumaczenie jest możliwe przy obecności specjalnej aparatury do tłumaczenia synchronicznego i potrzebuje znacznych zasobów ludzkich.

Dany rodzaj tłumaczenia ustnego zaczęto stosować od końca lat 20-tych XX w. A uzyskało ono uznanie na świecie po stworzeniu ONZ w 1945 roku. 

Takie tłumaczenie jest możliwe przy spełnianiu następujących warunków:

  • obecności specjalnego wyposażenia do tłumaczenia synchronicznego, składającego się ze stacjonarnej lub przenośnej kabinki specjalnie wyposażonej do tłumaczenia synchronicznego w dwie pary słuchawek i mikrofonu dla tłumaczy, a także odbiorników w audytorium.
  • W tłumaczeniach synchronicznych bierze udział grupa wysoko wykwalifikowanych tłumaczy-synchronistów. Tacy tłumacze pracują na przemian. Zmiana - to 15-30 minut nieprzerwanej pracy.

Wyróżnia się tłumaczenie synchroniczne „na słuch“ (kiedy tłumacz odbiera przez nauszniki nieprzerwaną mowę mówcy i dokonuje tłumaczenia w miarę nadchodzenia informacji) i „z arkusza“ (kiedy tłumacz otrzymuje tekst pisemny mówcy i wcześniej dokonuje tłumaczenia tekstu zgodnie z dostarczonymi materiałami).