Wzór pieczęci “Apostille”

Wzór pieczęci “Apostille”

Apostille to kwadratowa pieczęć o wymiarach min. 9 cm х 9 cm stawiana na dokumencie lub na dodatkowym arkuszu papieru, załączanym do dokumentu, która posiada własny numer rejestracyjny. Zgodnie z Konwencją Haską wprowadzanie jakichkolwiek zmian do tekstu apostille, lub zmiana kolejności wersów na pieczęci ,lub też wykorzystywanie kserokopii pieczęci w celu poświadczania dokumentów jest zabronione.

Wzór Apostille w języku ukraińskim i angielskim

Należy zaznaczyć, że tekst Apostille może być sporządzony w języku urzędowym organu wydającego, ale nagłówek „Apostille“ (Convention de la Haye du 5 octobre 1961 ) zawsze powinien występować w języku francuskim.