Zaświadczenie o niekaralności we Lwowie

Zaświadczenie o niekaralności we Lwowie

Potrzebujesz zaświadczenia o niekaralności we Lwowie? Proponujemy najszybszy, najłatwiejszy i niedrogi sposób wyrobienia zaświadczenia o niekaralności. W większości wypadków zaświadczenie o niekaralności jest wymagane do okazania w:

  • instytucjach obcych krajów;
  • w celu otrzymania pozwolenia na pobyt;
  • zatrudnienia (pozwolenia na pracę cudzoziemca);
  • otrzymania licencji na pracę z prekursorami;
  • udziału w procedurach przetargowych.

Bez względu na to gdzie jesteś - na Ukrainie ,czy w jakimkolwiek innym kraju świata, Centrum Języków Obcych „Lider“ uzyska dla zaświadczenia o niekaralności i dostarczy na wskazany adres na Ukrainie albo jakimkolwiek innym kraju świata.

Otrzymać zaświadczenie o niekaralności można samodzielnie,czy na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na krewnych lub znajomych w urzędach zarządzania technologiami informacyjnymi MSW Ukrainy. Samodzielne otrzymanie zaświadczenia o niekaralności z reguły zajmuje dosyć dużo czasu. Oprócz tego, uzyskać zaświadczenie o niekaralnej można nie we wszystkich miejscowościach na Ukrainie.

Zaświadczenie o niekaralności - to dokument który świadczy o figurowaniu lub niefigurowaniu w rejestrze karnym wskazanej osoby na terytorium jakiegokolwiek państwa. Nazwa „zaświadczenie o niekaralności“ jest niezupełnie prawidłowa, gdyż w danym dokumencie przedstawiane są informacje o figurowaniu bądź niefigurowaniu w rejestrze karnym.

Zaświadczenia o niekaralności bywają dwóch rodzajów:

  • zaświadczenie o niekaralności do użytku na terytorium Ukrainy;
  • zaświadczenie o niekaralności do użytku poza terytorium Ukrainy;

Aby uzyskać zaświadczenie o tymczasowym pobycie za granicą, przepisy prawa zawsze wymagają Zaświadczenia o niekaralności na formularzu ІП-1, wydawane przez Urząd Technologii Informacyjnych Głównego Urzędu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w odpowiednim obwodzie lub w Kijowie.

Centrum Języków Obcych „Lider“ pomoże wyrobić i otrzymać zaświadczenie o niekaralności. Możemy udzielić pomocy w tej kwestii zarówno obywatelom Ukrainy, jak i obywatelom innych państw.

Jeżeli zaświadczenie o niekaralności powinno być ważne poza granicami Ukrainy, należy dokonać odpowiedniej legalizacji dokumentu oraz tłumaczenia zaświadczenia o niekaralności.

Warto zaznaczyć, że zazwyczaj nie jest wymagana osobista obecność lub jakikolwiek inny udział w trakcie otrzymania i legalizacji zaświadczenia o niekaralności.