Курси словацької мови у Львові

Курси словацької мови у Львові разом з фахівцями Центру іноземних мов Романа Даниліва

Курси словацької мови у Львові

Словацька мова — це одна з західнослов'янських мов, що розповсюджена в Югославії, Канаді , США а також в Чехії, Словаччині, Румунії.В словацькій мові виділяють три групи діалектів : західно-словацька , східнословацька та середньо-словацька. В світі розмовляють мовою понад 5 млн. людей. Словацьку мову відрізняють від близьких до неї мов такі риси: 

  • довгота та короткість складотворних сонантів r та l: zrno — zŕn «зерно — зерен», slza — sĺz «сльоза — сліз»;
  • перевага серед приголосних твердих непарних, що не мають м'якого відповідника;
  • наявність ритмічного закону — у двох або більше складах, що слідують одне за одним, не можуть стояти довгі голосні або дифтонги; 
  • вживання поруч із короткими голосними довгих голосних та дифтонгів ie, ô , iu, ia, що утворюють довгий склад (žena — žien «жінка — жінок», koza — kôz «коза — кіз», päť — piaty «п'ять — п'ятий»); 
  • специфічний словацький звук ä (mäso «м'ясо», pamäť «пам'ять»); 
  • наявність тільки твердого r , навіть перед голосними переднього піднесення: veriť «вірити», repa «буряк»;- наявність двох типів l: м'якого ľ та середнього l (liť «лити», ľudia «люди», але láska «кохання», plot «пліт, паркан»); 
  • закінчення -ovia називного відмінку множини істот чоловічого роду (synovia, otcovia, druhovia «сини, батьки, друзі»). 
  • закінчення -m у всіх дієслів теперішнього часу (nesiem, pijem, volám, prosím «несу, п'ю, кличу, прошу»); 

Класифікація: Індоєвропейська, Балтослов'янська, Слов'янська, Західнослов'янська, Словацька мова. 

Словакізми зустрічаються в ранніх пам'ятках, написаних чеською, німецькою та латинськими мовами .Словацька писемність з'являється  в кінці 15-16 ст. Словацька мова дуже наближена до чеської мови. Відомо, що в якості словацької літературної мови на території Словаччини до 18 століття вживалась чеська мова. Перша спроба створення літературної словацької мови належить А .Бернолаку. Засновником сучасної словацької мови на основі середньо-словацькогоо діалекту є Людовіт Штур (діяч словацького національного відродження XIX століття). 

Центр іноземних мов Романа Даниліва запрошує Вас на курси словацької мови!