Лінгвістичні принципи

Лінгвістичні принципи: принцип системності, принцип концентризму, принцип функціональності, принцип стилістичної диференціації, принцип мінімізації мови

Лінгвістичні принципи

Принцип системності

Принцип системності розглядає мову як системне утворення, що складається з взаємопов'язаних елементів різних рівнів, об'єднаних в одне ціле.

Принцип концентризму

Принцип концентризму передбачає такий характер відбору та використання лексико-граматичного матеріалу, при якому забезпечується багаторазове звернення до вже вивченого матеріалу з поступовим його поглибленням та розширенням.

Принцип функціональності

Принцип функціональності полягає в тому, що мовний матеріал на заняттях уводиться з урахуванням змісту висловлювання.

Принцип стилістичної диференціації

Принцип стилістичної диференціації означає важливість урахування в процесі навчання мовних та мовленнєвих особливостей, характерних для різних стилів мовлення.

Принцип мінімізації мови

Принцип мінімізації мови полягає у відборі мовних та мовленнєвих засобів для занять: лексичного, фонетичного та граматичного матеріалу; при цьому створюються відповідні мінімуми для різних етапів та профілів навчання.