Редагування перекладу

Редагування перекладів — це така невід’ємна частина виконання замовлення, як і сам переклад

Редагування перекладу
  • Редагування перекладів — це така невід’ємна частина виконання замовлення, як і сам переклад. Завданням редактора нашого центру перекладів є не лише перевірити грамотність тексту, але й звірити переклад відповідно до оригіналу і виправити недоліки.У випадку, якщо здійснюється переклад вузькоспеціалізованого тексту, то до вичитування залучаються спеціалісти в даній сфері. Редагування перекладу, тобто вдосконалення вже існуючого варіанту, буває двох типів:
  • Авторське редагування, коли редактором свого тексту виступає сам перекладач.
  • Редагування готового тексту, яке здійснює інша людина, тобто редактор.

Виникає питання, наскільки необхідно залучати до перевірки редактора, який є сторонньою особою, а редагування може здійснити сам перекладач. На жаль, для забезпечення перекладу високої якості не достатньо лише авторського редагування. Авторське редагування не відрізняється нічим істотним від пошуків нових варіантів у процесі перекладу.

Редагування має свої спеціальні методи виконання. Методи редагування — це послідовність процедур, які дають змогу відшукати в окремих компонентах повідомлення відхилення від норм та виправити їх.

Редагування складається з двох повністю рівноправних процедур — аналізу (контролю) та виправлення (реконструкції) тексту.

Стосовно цих процедур можна сказати, що аналіз (контроль) — це процедура пошуку, фіксації та локалізації помилок у повідомленні, а виправлення (реконструкція) — це процедури видалення у повідомленні помилок, виявлених у процесі контролю.

Виділяють три аспекти редагування перекладу:

  1. ступінь формальної відповідності оригіналу тексту,
  2. ступінь формальної відповідності у кінцевій мові,
  3. ступінь смислового навантаження та прийнятності для цільової аудиторії.

Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що просто перекласти текст недостатньо для того, щоб вірно передати зміст міжкультурного повідомлення.

Для того, щоб отримати в результаті переклад відмінної якості, до роботи залучаються не лише тематичні перекладачі, а також спеціалісти-редактори, які ретельно перевіряють перекладений матеріал, узгоджуючи його з людьми, для яких текст, що перекладається, є частиною національної культури та професії.
Отже, перевірка перекладу — це останній крок в процесі отримання адекватного, повноцінного перекладу.

Тому з впевненістю можна стверджувати, що редагування — це найважливіший етап виробничого процесу при виконанні письмового перекладу, що забезпечує контроль якості перекладу шляхом ретельної перевірки перекладу на відсутність помилок та його відповідність вихідному тексту. Тому, щоб Ваш переклад відповідав всім вимогам - звертайтесь в Центр іноземних мов "Лідер" і ми надамо Вам усі необхідні послуги щодо редагування перекладу.