SAT

SAT

SAT — Scholastic Assessment Test — це  відомий у США тест готовності до навчання у вищій школі, за своїми функціями близький до Єдиного державного іспиту (College entrance examination)

Перші версії цього тесту розроблені ще в 20-і рр. минулого століття для того, щоб дати коледжам можливість порівняти досягнення випускників різних шкіл, програми і система оцінок у яких істотно відрізняються.

Питання та відповіді про SAT

1. З яких частин та секцій складається SAT?

Тест складається з двох частин. SAT-I (Reasoning test -Тест на мислення): на цю частину тесту виділяється  лише три години, завдання переважно з варіантами відповідей, тест визначає рівень володіння мовою і математичні здібності. У SAT-I групи питань, що визначають рівень володіння мовою, чергуються з питаннями, що визначають математичні здібності. Усього в тесті сім секцій з 10-30 завдань:  три математичні, три вербальні  й одна експериментальна, котра може бути або вербальною або математичною. Вербальні секції необхідні для перевірки словникового  запасу та уміння міркувати і, розуміння прочитаного матеріалу. Математичні секції складаються з задач, що вимагають елементарні знання з  геометрії, алгебри.

Пропонуються три типи питань, що визначають рівень вербальних здібностей:

  1. завершення речення словом або сполученням слів, що за змістом і граматикою найкраще згоджуються з контекстом;
  2. виявлення аналогій: приводиться декілька «навчальних зразків» пар слів, між складовими словами такої пари є визначений логічний зв'язок, потім дається окреме слово, для якого зі списку потрібно вибрати пару, що знаходиться з цим словом у тих же відносинах, що й слова у «навчальному зразку»;
  3. розуміння тексту: кожна секція, що відноситься до вербальних здібностей, містить у собі один чи два тексти, до яких поставлено від шести до тринадцяти питань; вони стосуються головної ідеї тексту, деталей, відношення автора до проблеми, логіки і способу викладу, висновків і значень окремих слів.

2.Чим відрізняється SAT (SAT-1) від SAT -11?

SAT-1 – це є (Reasoning test ) тест на мислення та складається з двох частин. SAT-II- (Subject test - Тест по предметі), що розрахований на одну годину, а більшість питань з варіантами відповідей. Даний тест визначає рівень знання з окремого предмету.